Laboratorium badań środowiskowych

Kontrola ciągłego monitoringu

Laboratorium Badań Środowiskowych posiada akredytację na wykonanie pomiarów równoległych do automatycznych systemów monitoringu gazów odlotowych typu AMS.

Rozrzut wskazań AMS typu ekstrakcyjnego i in situ. Metoda porównań równoległych.

Pomiary i obliczenia wykonywane są zgodnie z normą:

 • PN-EN 14181:2015-2 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych.”.

Norma ta ma zastosowanie dla ustalenia poziomów zapewnienia jakości (QAL 2) dla automatycznych systemów pomiarowych (AMS) zainstalowanych w zakładach przemysłowych dla określenia parametrów spalin lub gazów odlotowych. Określa sposoby postępowania podczas wykonywania pomiarów równoległych dla dwóch poziomów zapewnienia jakości:

 • QAL 2 dot. kalibracji systemów AMS oraz wyznaczenia zmienności wartości uzyskanych przez system AMS, jak również wykazania przydatności systemu AMS po jego instalacji;
 • AST dla rocznej kontroli sprawności systemu AMS w celu określenia poprawności funkcjonowania.
 • Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu,
 • Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną,
 • Prędkość gazów odlotowych metodą spiętrzania i anemometryczną.

Pomiary wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

 • PN-EN 13284-1:2007 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie masowego stężenia pyłu
  w zakresie niskich wartości. Cześć I : Manualna metoda grawimetryczna.”.

Pomiary CO2 wykonywane są zgodnie z następującą normą:

 • PN-ISO-10396:2001* „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.”.
(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

Pomiary stężenia O2 wykonujemy zgodnie z normą:

 • PN-EN 14789:2006** „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) – Metoda referencyjna – Paramagnetyzm”.
(**) norma wycofana przez PKN; stosowana wg Dz.U. 16.09.2021 poz. 1710 do 01.01.2030 r.

Pomiary CO wykonywane są zgodnie z następującą normą:

 • PN-EN 15058:2006**″Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla (CO). Metoda referencyjna: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni”.
(**) norma wycofana przez PKN; stosowana wg Dz.U. 16.09.2021 poz. 1710 do 01.01.2030 r.

Pomiary stężenia tlenków azotu wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

Pomiary NO, NO2 zgodnie z normą:

• PN-ISO 10396:2001* ,,Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do

automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych”

lub

Pomiary NOx, NO zgodnie z normą:

• PN-EN 14792:2006** ,,Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego

tlenków azotu (NOx). Metoda referencyjna: chemiluminescencja”


(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

(**) norma wycofana przez PKN; stosowana wg Dz.U. 16.09.2021 poz. 1710 do 01.01.2030 r.


Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia SO2 w gazach odlotowych odbywa się zgodnie z normą:

 • PN-EN 14791:2017-04 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego tlenku siarki. Metoda referencyjna.”.
 • Pomiar stężenia masowego całkowitego węgla organicznego metodą ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej (FID).

Pomiary wykonuje się zgodnie z następującą normą:

 • PN-EN 12619:2013-5 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczenie  stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego – Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo- jonizacyjną.”.
 • Pobieranie próbek gazowych do oznaczenia stężenia HCl, oznaczanie stężenia HCl metodą spektrofotometryczną

Pomiary i analizę chemiczną wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 1911:2011„ „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl. Standardowa metoda odniesienia”.


 • Pobieranie próbek gazowych do oznaczenia stężenia i emisji HF, oznaczanie stężenia HF metodą elektrody jonoselektywnej

Pomiary i analizę chemiczną HF wykonuje się zgodnie z normą :

 • ISO 15713:2006 – „Stationary source emissions – Sampling and determination of gaseuous fluride content” (tł. pl: ,,Emisje ze źródeł stacjonarnych — Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości fluorków gazowych”)


Stężenie pary wodnej wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 14790:2017 – „Stacjonarne źródła emisji – Oznaczanie pary wodnej w przewodach kominowych”.

Pobór prób gazowych w celu określenia stężenia amoniaku NH3 metodą absorpcji promieniowania IR oraz określenia strumienia masy NH3 odbywa się zgodnie z procedurą badawczą PB/09/07:10.05.2023 „Oznaczanie zawartości NH3” opartą na normie:

 • PN-EN 10396:2001* „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.”.
(*) norma wycofana przez PKN; dalej stosowana w LBŚ

.

 PN-EN 13211+AC:2006 „Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania rtęci ogólnej.”

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.