Laboratorium badań środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych

W ramach działalności Spółki w roku 2002 zostało wydzielone Laboratorium Badań Środowiskowych, które wykonuje pomiary emisji zanieczyszczeń oraz badania emisji hałasu do środowiska.

EmiPro jako jedna z pierwszych firm w Polsce specjalizowała się w poborze prób do oznaczania stężeń
i emisji dioksyn i furanów. Laboratorium ma duże doświadczenie w prowadzeniu pomiarów na takich obiektach jak: cementownie, spalarnie odpadów niebezpiecznych (szpitalnych, przemysłowych), spalarnie odpadów komunalnych, huty, kotłownie, zakłady energetyczne, lakiernie oraz inne obiekty przemysłowe emitujące zanieczyszczenia do atmosfery.

W roku 2006 LBŚ EmiPro otrzymało certyfikat akredytacji w zakresie pomiarów emisji stężeń pyłu, dioksyn i furanów, HCl i HF. Od tego czasu laboratorium systematycznie poszerza swój zakres akredytacji, między innymi o takie pomiary jak: porównania równoległe do systemu ciągłego monitoringu – procedury QAL 2 i AST, badania hałasu na stanowiskach pracy i pochodzącego od urządzeń.

W zakresie analiz Laboratorium Badań Środowiskowych ściśle współpracuje z Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Środowiskowe ALS Poland w
Skoczowie, ALS CZECH REPUBLIC w Pradze, Laboratorium Eurofins OBiKŚ                          Polska Sp. z o.o. w Katowicach.


Sprawozdania z przeprowadzonych przez Laboratorium badań zawierają pełną dokumentację pomiarową i analityczną a także omówienie otrzymanych wyników badań i analiz wraz z komentarzem
i odniesieniem otrzymanych wartości do aktualnie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych,
a także posiadanymi przez klienta decyzjami i pozwoleniami.

Od 1999 roku Laboratorium Badań Środowiskowych aktywnie uczestniczy w dyskusji naukowej nad zagadnieniem występowania, analizy oraz unieszkodliwiania trwałych zanieczyszczeń środowiska poprzez współorganizowanie międzynarodowej konferencji „Dioksyny w przemyśle i środowisku”.

Zapraszamy do współpracy oraz korzystania z naszych usług.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.