Linki

Lista stron, które warto odwiedzić:

Jednostki administracyjne i kontrolne

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl

Akty prawne

Internetowy System Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl

Informacje o środowisku

Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.gov.pl
Portal ekologiczny poświęcony tematyce gospodarki odpadami www.odpady.net.pl
Portal ekologiczny poświęcony tematyce ochrony środowiska www.ekoinfo.pl
Platforma edukacyjna dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska www.eko-net.pl
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa www.gridw.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” www.salamandra.org.pl

Linki dla Krakowa:

Magiczny Kraków www.krakow.pl
Województwo małopolskie www.malopolskie.pl
Urząd Marszałkowski www.wrotamalopolski.pl
Urząd Wojewódzki www.malopolska.uw.gov.pl
RDOŚ Kraków www.krakow.rdos.gov.pl
WIOŚ Kraków www.krakow.pios.gov.pl
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Krakowie www.wsse.krakow.pl
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego www.zpkwm.pl

Kraków w wolnych chwilach:

www.muzeum.krakow.pl