Opracowania i Ekspertyzy Środowiskowe

Oferta i usługi

W zakresie naszych usług oferujemy realizację zamówień na sporządzenie wszelkich opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne:

 • raporty początkowe i raporty końcowe
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • wniosek o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami
 • zgłoszenie instalacji
 • bilanse LZO
 • przegląd ekologiczny
 • analiza porealizacyjna
 • audyt środowiskowy
 • programy i plany gospodarki odpadami
 • program ochrony środowiska
 • programy niskiej emisji

 

Bazując na własnym wieloletnim doświadczeniu, opracowaliśmy do tej pory wiele ekspertyz i wydaliśmy szereg opinii z zakresu m. in.:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • instalacji emitujących LZO,
 • instalacji do produkcji styropianu,
 • współspalania odpadów w piecach cementowych i innych,
 • produkcji paliw alternatywnych,
 • gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, medycznymi i weterynaryjnymi.

 

W naszej działalności oferujemy kompleksowe doradztwo i konsulting z dziedziny ochrony środowiska. Uczestniczymy w każdym projekcie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.