Oczyszczanie gazów odlotowych

Oferujemy instalacje do oczyszczania gazów odlotowych (spaliny, powietrze, inne) z takich zanieczyszczeń jak SO2, HCl, HF, NOx dioksyny i furany, węglowodory, pył, metale ciężkie. Oferujemy dobór odpowiedniej metody na podstawie wykonywanych przez nasze laboratorium pomiarów, projekt oraz dostawę instalacji wraz z uruchomieniem i szkoleniem obsługi.