Projektowanie i Realizacja Inwestycji

W ramach swojej działalności EmiPro zajmuje się projektowaniem, dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji proekologicznych, głównie instalacji do oczyszczania powietrza z różnych procesów technologicznych.

Do tej pory firma zrealizowała projekty takie jak:

Współpracujemy ściśle z Instytutami Naukowo-Badawczymi w zakresie zastosowania i wprowadzenia innowacyjnych technologii. Razem z nimi prowadziliśmy kilka prac naukowo-rozwojowych w ramach grantów, a niektóre z nich zaowocowały wspólnym zgłoszeniem patentowym.

W zakresie projektowania wprowadzamy rozwiązania innowacyjne dostosowując się do wymagań klienta. Mamy otwarte spojrzenie na wdrażanie nowych technologii. Oferujemy wysoką jakość doradztwa w zakresie realizowanych projektów. Prowadzimy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny własnych instalacji. Wykorzystując duże doświadczenie w tej dziedzinie świadczymy również podobne usługi dla instalacji innego dostawcy.

Zapraszamy do współpracy oraz korzystania z naszych usług.