Oferta i usługi

W zakresie naszych usług oferujemy realizację zamówień na sporządzenie wszelkich opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne:

 

Bazując na własnym wieloletnim doświadczeniu, opracowaliśmy do tej pory wiele ekspertyz i wydaliśmy szereg opinii z zakresu m. in.:

W naszej działalności oferujemy kompleksowe doradztwo i konsulting z dziedziny ochrony środowiska. Uczestniczymy w każdym projekcie, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.