Kontakt

Laboratorium Badań Środowiskowych

EMIPRO Sp. z o.o.
ul. A. Libera 28
30-821 Kraków

tel.: + 48 12 288 29 59, nr wew. 22
fax: + 48 12 288 29 60

Osoby kierujące LBŚ:

mgr inż. Karolina Momola
Kierownik Laboratorium
tel. kom.: + 48 728 951 142
k.momola@emipro.eu

inż. Michał Tomczyk
Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Jakości
tel. kom.: + 48 606 880 770
m.tomczyk@emipro.eu

mgr inż. Andrzej Kopeć
Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. kom.: + 48 728 951 148
a.kopec@emipro.eu