Kontakt

Laboratorium Badań Środowiskowych

EMIPRO Sp. z o.o.
ul. A. Libera 28
30-821 Kraków

tel.: + 48 12 288 29 59, nr wew. 22
fax: + 48 12 288 29 60

Osoby kierujące LBŚ:

mgr inż. Karolina Momola
Kierownik Laboratorium
tel. + 48 12 288 29 59, nr wew. 22
k.momola@emipro.eu

mgr inż. Andrzej Kopeć
Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. kom.: + 48 728 951 148
a.kopec@emipro.eu

mgr inż. Anna Ruchała
Kierownik ds. Jakości
tel. kom.: + 48 660 724 890
a.ruchala@emipro.eu