Certyfikat i zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 753.

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego